Filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura ry. – SFFS
Societas philosophica et phenomenologica Finlandiae
Etusivu
Historiaa
Julkaisuja
Yhteystiedot

Fenomenologia
Ajankohtaista
Fenomenologisen seuran julkaisuja
Lähetä käsikirjoituksesi arvioitavaksi toimitus@sffs.fi.

Seuran julkaisutoiminta on käynnistynyt 1970-luvulla, jolloin seuran jäsenten tarpeisiin perustettiin julkaisusarjat Studia philosophica Turkuensia ja Opuscula philosophica Turkuensia. Julkaisusarjoissa toimitettiin seuran jäsenten lyhyitä kirjoituksia, joiden katsottiin edistävän fenomenologisen filosofian tuntemusta ja ymmärrystä maassamme. Merkittävä osa seuran julkaisutoiminnasta on tapahtunut suomenkielisenä.
2000-luvun tuoman digitalisaatiokehityksen myötä verkkojulkaiseminen on noussut entistä houkuttelevammaksi tavaksi tuoda julkaisuja suuremman yleisön tietoisuuteen – alkuperäiset julkaisusarjathan ovat olleet hyvin pienen painoksen myötä lähinnä seuran jäsenten välisen keskustelun kannustimia.
Seuran julkaisusarjoihin on mahdollista tarjota käsikirjoituksia arvioitavaksi. Seuran julkaisusarjoihin sovelletaan vertaisarviointikäytäntöä. Julkaisusarjoihin voidaan hyväksyä suomen-, ruotsin-, saksan- ja englanninkielisiä teoksia tai muunkinkielisiä, jossa tapauksessa teokseen tulee sisällyttää abstrakti jollakin edellämainituista kielistä. Seuran julkaisusarjojen tieteenalaa ei ole rajattu: Käsiteltävää kysymystä voidaan lähestyä useasta näkökulmasta, kunhan käsittelyote on fenomenologinen.
© Filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura – 2020
toimitus@sffs.fi | Päätekuja 8; 40500 JKL