Filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura ry. – SFFS
Societas philosophica et phenomenologica Finlandiae
Etusivu
Historiaa
Julkaisuja
Yhteystiedot

Fenomenologia
Ajankohtaista
Etusivu
Verkkosivujen rakentaminen on vielä kesken!
 

Filosofian ja fenomenologian tutkimuksen seura on suomalaista fenomenologista tutkimusta tukeva ja edistävä yleishyödyllinen yhdistys.
Seuran jäseneksi kutsutaan fenomenologisen tutkimuksen alalla vaikuttavia yksityishenkilöitä. Suomalaisessa filosofian tutkimuksen kentässä fenomenologialla ja ylipäänsä mannermaisella filosofialla on vahva perinne.
Filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura on perustettu edistämään paitsi fenomenologista tutkimusta myös vuoropuhelua ja yhteistyötä eri filosofian suuntauksien välillä. Seura on perustettu lokakuussa 1962 Turun yliopistossa.
Seuran toiminnan keskiössä on julkaisutoiminta, joka palvelee etenkin seuran jäsenten julkaisutarpeita. Seura toimittaa kahta julkaisusarjaa. Laajempia esityksiä julkaistaan sarjassa Studia Philosophica Fennica (aiemmin Studia Philosophica Turkuensia 1970-1997), kun taas Opuscula Philosophica Turkuensia (perustettu 1972) ja sen englanninkielinen vastine Occasional Paper Series of The Finnish Society for Philosophy and Phenomenological Research (perustettu 1997) palvelee suppeampien esitysten tarpeita..
© Filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seura – 2020
toimitus@sffs.fi | Päätekuja 8; 40500 JKL